Møldrup Børnehus

Vi er et integreret børnehus, som netop er opført med vuggestue og børnehave. Børnehaven

er den gamle Møldrup børnehave - Regnbuen, som er flyttet med, hvorimod vuggestuen åbnede pr.

1.8.2014. Vi er beliggende i Møldrup by ved skolen, hallen og biblioteket.

Børnehuset tilbyder fysiske rammer, som tilgodeser spændende og udviklende læringsmiljøer både ude og inde. Vi glæder os til, at forme en hverdag for vores børn og forældre, hvor trivsel, læring, udvikling og fællesskab er vigtige værdier.

Vi tilstræber, at vores børnehave og vuggestue skal være et overskueligt og trygt sted at færdes i for

børnene. Det gælder både med hensyn til indretning og det, at vi voksne er tydelige rollemodeller og voksne som børnene kan regne med.

Vi prioriterer at få sagt goddag og farvel til alle vi møder, store som små, og at vi alle har et rart sted at være.

Kost, motion, søvn og glæde er vigtige elementer i barnets liv. Man kan sige, det er barnets fundament for, at kunne indgå og være en del af fællesskabet og barnets egen udvikling.

Legeplads

Vi har indrettet vores legeplads, således at vuggestuen har egen legeplads med passende udfordringer for aldersgruppen. Vi har bestræbt os på, at vælge legeredskaber, som børnene kan mestre.

Vi har ingen gynger udenfor, da vi har en gynge indenfor og muligheder for, at benytte børnehavens gynger. Alle børn har fælles udgang til legepladsen, hvorfor det selvfølgelig er markeret og afskærmet der, hvor de mindste børn leger.

Børnehavens legeplads er indrettet således at cykelbanen er placeret i den ene side og fra terrassen og ned bliver det mere og mere udfordrende. De ældste vuggestuebørn kan altså iført gul vest, så vi kan kende dem, færdes på børnehavens legeplads i sandkasse, terrasse og legehus området uden at det bliver for vildt.

Vores klatretårn er konstrueret på en sådan måde, at hvis man ikke selv kan komme / kravle op er man ikke stor nok endnu og må øve sig noget mere. Det er hensigten at man først mestre hele vores klatretårn, når man nærmer sig skolealderen, så I skal som forældre være tålmodige - det er med vilje sværhedsgraden er differentieret.

Nærmiljø

Vi er meget optaget af, at bruge vores nærmiljø, som vi samarbejder med og på forskelligvis har glæde af. Vi benytter en nærliggende skov, hallen, biblioteket, byens legepladser, himmerlandsstien m.m. Vi samarbejder med de lokale foreninger og det betyder vi fx skal være spejdere for en dag og deltage i by festen. Vi har ligeledes besøgsvenner på Toftegården.

Frokost ordning

I børnehuset har forældrene stemt ja til frokost ordning og vi har et åbent pædagogisk produktionskøkken, som ligger i midten af vores bygning. Det er vigtigt for os, at børnene er aktive i tilberedningen af maden, således børnene er med i processen.

Børnene  kan deltage i tilberedningen af formiddags- og eftermiddagsmaden. Vores tanke er, at køkkenet er et pædagogisk læringsrum, som børnene kan benytte. Dorte vil selvfølgelig tage ansvar for, at planlægge arbejdet, således børnene kan være med.

Ved at børnene deltager i madlavningen, får de viden og færdigheder om den mad de laver. De dufter, smager og bliver bevidste om hvordan de skal behandle maden. Motorikken styrkes også når der skrælles gulerødder og kartofler eller skæres peberfrugt.

Sådan arbejder vi

Ved aktiviteter er børnene delt, således at personalet kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde målrettet mod gruppen. Vuggestuegruppen arbejder også med grupper i forbindelse med forskellige pædagogiske aktiviteter. Det vil være forskelligt om det det er aldersinddelt eller blandende grupper i vuggestuen og børnehaven.

Vi gør meget ud af, at vores hus skal fungere som helhed, men også at der er plads til det enkelte barn netop som det er. Vi arbejder med at varetage børnenes forskellige behov. I praksis betyder det, at børnene er delt i grupper på dele af dagen, f.eks. til spisning og formiddagens aktiviteter.