Udviklingsplan

Hvert andet år gennemfører Viborg Kommunes pædagogiske konsulent et grundigt tilsyn med børnehuset. Vi gennemgår hvordan vi som børnehus arbejder med politiske retningslinjer og lovgivningen, der er gældne for vores område.

Den pædagogiske konsulent laver desuden iagttagelser i børnehuset, af det pædagogiske personales arbejde med børnene.

Efterfølgende udarbejdes en rapport, og på baggrund heraf udarbejder Børnehuslederen en udviklingsplan, der efter godkendelse af forvaltning og nærmeste leder offentliggøres på børnehusets hjemmeside.

Du kan læse vores udviklingsplan på linket herunder.